Verdien je hemel met een duo-legaat

Alleenstaanden zonder naaste familieleden laten via testament vaak geld of goederen na aan een vriend of goed doel. Maar bereiken ze daarmee wel het gewenste effect? Erfgenamen zonder familieband met de overledene, worden belast tegen het ‘tarief vreemden’. De erfbelastingen lopen snel zeer hoog op.

U kunt de pijn verzachten. De techniek van het duo-legaat is het geknipte middel. U wijst twee begunstigden aan in uw testament, vandaar de term ‘duo’-legaat. In het testament koppelt u een last aan een van de legaten. Wat is hier de last? Eén van de begunstigden in uw testament moet ook de erfbelastingen betalen op het legaat voor de andere begunstigde. Deze laatste krijgt dus een legaat vrij van erfbelastingen.

Organiseer het testament zo dat het legaat verkleint voor de erfgenaam die volgens het hoogste tarief wordt belast. En tegelijk verhoogt u het legaat voor de erfgenaam die een lager belastingtarief geniet. Deze laatste betaalt boven op zijn eigen lage erfbelastingen ook de hoge erfbelastingen van de eerste. De inschakeling van een liefdadigheidsinstelling met de vorm van een vzw of private stichting vormt de sleutel van de oplossing. Vzw’s en private stichtingen betalen immers een sterk verlaagd erfenisrecht (in Vlaanderen 8,5%, in Wallonië 7% en in Brussel 25% of 12,5% naargelang het geval).