Kan u zelf een erfovereenkomst sluiten?

Een geschreven overeenkomst, waarin de toekomstige erflater samen met zijn erfgenamen netjes op voorhand afspreekt hoe de bezittingen van de erflater na zijn dood verdeeld worden. Is dat niet de eenvoudigste manier om een successie te regelen? Die oplossing lijkt inderdaad de logica zelve.
Helaas is ze niet mogelijk in België.

 

In sommige buurlanden, zoals in Frankrijk, mag u uw nalatenschap vooraf via een overeenkomst regelen. In België is dat op dit ogenblik nog verboden.

In de volgende rubrieken komt u meer te weten over de basisregels van het Belgisch erfrecht.

 

Erfovereenkomsten of ‘pacta successoria’ zijn verboden en nietig. U kunt ook niet op voorhand afstand doen van een erfenis.