Wie erft?

Regelde de overledene zijn nalatenschap niet zelf met een testament? Dan zijn de regels van de wettelijke erfopvolging van toepassing. Dat is het zogenaamde erfrecht 'ab intestato'.

 

Ons erfrecht is gebaseerd op vier gouden vuistregels:

  1. de regel van de orde;
  2. de regel van de graad;
  3. de regel van de plaatsvervulling en
  4. de regel van de kloving.