Wist u dat...

  • ... u een eigenhandig testament niet mag typen op computer? U moet uw testament volledig met de hand schrijven, dateren en handtekenen.
  • ... een mondeling testament niet geldig is? Uw testament inspreken op bandrecorder, videocassette of dvd: het is geen goed idee. Een geldig testament moet op papier staan.
  • ... u geen volmacht kunt geven voor het schrijven van uw testament? Een testament is een strikt persoonlijk document, u moet het zelf schrijven.
  • ... u geen gezamenlijk testament kunt maken met uw echtgenoot of partner? U mag niet samen één document ondertekenen. Wel geldig is een ‘spiegeltestament’. U schrijft dan exact dezelfde tekst op een apart document en ondertekent die eigenhandig.
  • ... u uw testament steeds kunt herroepen?
  • ... een notaris u kan begeleiden bij de opmaak van uw testament? De notaris zorgt ervoor dat uw testament juridisch geldig is opgesteld. Zo vermijdt u conflicten na uw overlijden. Bovendien is in bepaalde omstandigheden een notarieel testament, opgesteld in aanwezigheid van twee getuigen, te verkiezen boven een eigenhandig geschreven testament.
 

"Een eigenhandig testament mag u niet typen op uw computer"