Een testament is soms nuttig tussen echtgenoten

Echtgenoten hebben in principe minder behoefte aan een testament. Zij kunnen heel wat regelen via een huwelijkscontract. Maar met een testament kunt u elkaar wel extra bevoordelen.

Voorbeeld
Anja en Bruno zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen. Ze hebben dus geen huwelijkscontract. Ze hebben twee kinderen. Anja erft van haar ouders een appartement, dat verhuurd wordt. Als Anja overlijdt, krijgt Bruno in principe slechts het vruchtgebruik. De blote eigendom is voor de twee kinderen. Wil Anja dat dit appartement in volle eigendom voor Bruno is? Dan maakt ze best een testament op.

Het goede doel steunen

Alleenstaanden zonder erfgenamen doen er goed aan een testament op te stellen. Op die manier kunnen ze hun erfenis overmaken aan een goede vriend of een liefdadigheidsinstelling. Doen ze dat niet, dan gaat hun erfenis naar de Belgische Staat.

Niet-patrimoniale schikkingen

In een testament kunt u ook bepalingen opnemen die niets te maken hebben met uw vermogen. Denk aan persoonlijke wensen over de lijkbezorging (begrafenis of crematie?), instructies over de begrafenisplechtigheid, herdenkingsmissen, orgaandonatie.
Of u zet er gewoon lyrische levensbeschouwingen en praktische informatie voor uw nazaten in. De juridische afdwingbaarheid van zulke testamentaire beschikkingen is vaak beperkt.