De ouderlijke reserve uitgeschakeld

Stel: een wettelijke samenwonende heeft geen kinderen. Hij sterft en zijn ouders leven nog. Dan erven zijn ouders, eventueel samen met zijn broers en zussen. Want de ouders hebben in principe een erfdeel, dat gelijk is aan de helft van de erfenis van de overledene, als beide ouders nog leven, of een vierde, als nog maar één ouder in leven is.

 

Bij gehuwde paren kunnen de ouders hun reserve verliezen, als hun overleden kind een schenking had gedaan aan zijn huwelijkspartner of als hij een testament had opgesteld in het voordeel van de huwelijkspartner.
Dit is nu uitgebreid tot de langstlevende wettelijke samenwonende. Met andere woorden: de langstlevende wettelijke samenwonende kan door de overleden partner bevoordeeld worden, zonder dat de ouders van de overledene hun reserve kunnen inroepen.

 

Niet alleen de lusten, ook de lasten

De nieuwe erfwet van 2007 bevat ook verplichtingen voor wettelijke samenwonenden. De langstlevende wettelijk samenwonende heeft voortaan een beperkte onderhoudsplicht: tegenover de kinderen van de overledene van wie hij niet de ouder is, en tegenover de ouders en grootouders van de overleden wettelijk samenwonende partner.