Hoe wordt uw erfenis concreet verdeeld?

In de eerste orde erven de kinderen ieder een gelijk deel. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar geslacht of eerstgeboorterecht. Het maakt niet uit of kinderen geboren zijn uit verschillende huwelijken van hun overleden ouder. Het is zelfs niet belangrijk of ze in een huwelijk zijn geboren of niet.
Wordt er plaatsvervulling toegepast? Dan wordt er vererfd bij staak: de bij plaatsvervulling opkomende erfgenamen erven samen in gelijke porties het totale erfdeel dat voor hun vooroverleden ouder bestemd was.

De tweede orde is samengesteld uit de ouders en de broers en zussen van de overledene. Zijn vader en moeder overleden? Dan blijven alleen de broers/zussen (of hun afstammelingen) over. Zij erven ieder een gelijk deel (of de afstammelingen bij plaatsvervulling het erfdeel van de vertegenwoordigde).

De situatie is anders als de ouders hun kind hebben overleefd. Iedere ouder heeft recht op een vierde van de nalatenschap. Het overige wordt verdeeld tussen de broers en zussen, of hun afstammelingen. Anders gezegd: broers en zussen erven de helft, als de beide ouders van de erflater nog leven. Broers en zussen erven drie vierden, als een van de ouders van de erflater nog leeft. De verdeling van de helft of de drie vierden onder de broers en zussen gebeurt in gelijke delen, als ze dezelfde ouders hebben.

Heeft de overledene geen afstammelingen of bevoorrechte zijverwanten (broers/zussen of hun afstammelingen)? Dan gaat de nalatenschap naar de ascendenten (van de derde orde). Er vindt dan kloving plaats. De ene helft gaat naar de vaderlijke lijn, de andere helft naar de moederlijke lijn. Laat de overledene alleen gewone zijverwanten na (van de vierde orde) die behoren tot verschillende lijnen? Dan is ook hier sprake van kloving. De nalatenschap wordt in twee gesplitst: een helft voor de verwanten langs vaderszijde en een helft voor de verwanten langs moederszijde.

Bij de notaris

  • Stel, u bent 15 jaar geleden getrouwd met een oudere man, die een dochter heeft uit een vorig huwelijk. Uw man komt te overlijden. U had een volmacht op zijn bankrekening. Erft u dan automatisch de hele rekening, of komt er ook een deel toe aan z'n dochter? De notaris geeft antwoord.