Wat als u geen erfgenamen heeft

Laat de overledene geen familieleden in de erfgerechtigde graad na? Is er ook geen langstlevende echtgenoot? Stelde hij geen algemeen legataris aan bij testament?
Dan spreken we over een erfloze nalatenschap. De nalatenschap gaat naar de Belgische Staat.