Wat als u geen erfgenamen heeft

Laat de overledene geen familieleden in de erfgerechtigde graad na? Is er ook geen langstlevende echtgenoot? Stelde hij geen algemeen legataris aan bij testament?
Dan spreken we over een erfloze nalatenschap. De nalatenschap gaat naar de Belgische Staat.

 
 

Hebt u geen directe erfgenamen?
En wilt u vermijden dat uw erfenis naar de Staat gaat?
Maak dan tijdens uw leven een testament in het voordeel van een vriend of
een liefdadigheidsinstelling.