Uw gezinswoning en de fiscus in Wallonië

Ook Wallonië kent een aparte successiebelasting voor de gezinswoning. Voor de erfgenaam in de rechte lijn, de echtgenoot of de samenwonende partner wordt de erfbelasting die van toepassing is op de nettowaarde van zijn aandeel in de woning vastgesteld volgens het tarief in de tabel hierna.

 

In Wallonië geldt het gunsttarief alleen voor wettelijke samenwonenden.

Fiscale kostprijs vererving Waalse gezinswoning.

Belastingsschijven Per schijf toepasselijk heffingspercentage Totaal bedrag van de belasting over de voorgaande schijven
0,01– 25.000 1%  
25.001 – 50.000 2% € 250
50.001 - 175.000 5% € 750
175.001 - 250.000 12% € 7.000
250.001 - 500.000 24% € 16.000
boven de 500.000 30% € 76.000
 

De woning van de overledene moet op zijn sterfdag minstens vijf jaar als hoofdverblijfplaats hebben gediend, tenzij er overmacht is, of een dwingende reden van medische, familiale, beroeps- of maatschappelijke aard.