Uw gezinswoning en de fiscus in Vlaanderen

De gezinswoning is vaak het belangrijkste en meest waardevolle bestanddeel van de erfenis. Elk gewest probeert daarom de belastingdruk op het erven van de gezinswoning te verlagen. Wallonië werkt met een gunsttarief voor echtgenoten/partners en erfgenamen in de rechte lijn. In Vlaanderen betaalt de langstlevende echtgenoot of samenwonende partner sinds 1 januari 2007 geen erfbelasting meer op de gezinswoning; de erfgenamen in rechte lijn nog wel.
Sinds 2014 is dit ook het geval voor Brussel. In tegenstelling tot Vlaanderen kan de feitelijke samenwonende partner niet genieten van de vrijstelling.

 

Voor wie geldt de vrijstelling

De vrijstelling geldt voor wie de gezinswoning erft volgens de wettelijke regels van het erfrecht en voor wie erft via testament of een bijzondere toebedeling via het huwelijkscontract. Ze geldt voor gehuwden en samenwonenden.

  • Alleen de langstlevende echtgenoot betaalt geen erfbelasting op zijn netto-erfdeel in de gezinswoning. Erven andere erfgenamen een deel van de gezinswoning van een gehuwde persoon? Dan betalen zij op hun individueel netto-erfdeel de normale successietarieven.
  • Voor samenwonenden zijn er bijkomende voorwaarden. Feitelijke samenwoners moeten drie jaar samengewoond hebben met de overledene. Wettelijke samenwonenden hebben al vanaf de eerste dag recht op de vrijstelling.
  • De vrijstelling geldt niet als de samenwonende die een aandeel krijgt in de gezinswoning een bloedverwant is in de rechte lijn. Dus: inwonende kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders, evenals stiefkinderen en zorgkinderen hebben geen recht op de vrijstelling. Maar twee broers of neven of nichten die wettelijk of minstens drie jaar feitelijk samenwoonden komen wel in aanmerking.

 

 

Bij de notaris

  • Sinds begin 2007 moet de langstlevende partner niet langer erfbelastingen betalen op de gezinswoning. De notaris legt uit welke voorwaarden hieraan verbonden zijn en ze rekent uit hoeveel we hiermee kunnen uitsparen.

 

 
 

In Vlaanderen betaalt de langstlevende echtgenoot of samenwonende partner geen erfbelasting meer op de gezinswoning.