Uw gezinswoning en de fiscus in Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geniet sinds 2014, net zoals Vlaanderen, van een vrijstelling op de gezinswoning.

 

Wie kan er van genieten?

• De echtgeno(o)t(e) of de langstlevende wettelijke samenwonende partner.
• De feitelijke samenwonende kan hier niet van genieten, ongeacht hoelang hij al inwoont.
• De erfgenamen in de rechte lijn zoals de kinderen, worden uitgelsoten van de vrijstelling. Deze groep zal wel kunnen genieten van het verlaagd gunsttarief.