Tarief vzw's en (private) stichtingen

Erflaters kunnen via een testament legaten vermaken aan vzw’s, bijvoorbeeld liefdadigheidsinstellingen, en sinds de nieuwe vzw-wet van juni 2003 ook aan (private) stichtingen. Welke successietarieven zijn dan van toepassing?
De successietarieven verschillen ook hier van gewest tot gewest. In Vlaanderen genieten de vzw’s,(private) stichtingen en de stichtingen van openbaar nut een bijzonder eenvormig en verlaagd tarief van 8,5% (ongeacht de waarde van het legaat). Wallonië past een successietarief van 7% toe. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt het successietarief in principe 25%. Brussel verlaagt het tarief wel tot 12,5% voor legaten aan vzw’s en private stichtingen die fiscale attesten voor giften kunnen uitreiken.