Tarief voor ooms, tantes en neven, nichten

Het oude federaal 'successierecht' (nu de ozgenaamde 'erfbelasting' voor Vlaanderen) kende vier categorieën: ‘echtgenoten en kinderen’, ‘broers en zussen’, ‘ooms, tantes, neven en nichten’ en ‘de anderen’ (vreemden). Dat is veranderd.

 

Vlaanderen kent in de zijlijn nog slechts twee tariefgroepen, 'tussen broers en zussen' en 'tussen anderen'. Neven en nichten die van een oom of tante erven (of omgekeerd) worden in Vlaanderen belast tegen hetzelfde tarief als de 'vreemden'. In Wallonië en Brussel bestaat het onderscheid tussen de groep 'ooms, tantes, neven en nichten' en 'de anderen' nog wel.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven in % per gewest en per schijf van het erfdeel:

Vlaams Gewest Brussels Gewest Waals Gewest
Schijf erfdeel Tar. Schijf erfdeel Tar. Schijf erfdeel Tar.
0 tot 75.000 € 45% 0 tot 50.000 € 35% 0 tot 12.500 € 25%
75.001 tot 125.000 € 55% 50.001 tot 100.000 € 50% 12.501 tot 25.000 € 30%
Boven 125.000 € 65% 100.001 tot 175.000 € 60% 25.001 tot 75.000 € 40%
    Boven 175.000 € 70% 75.001 tot 175.000 € 55%
        Boven 175.000 € 70%