Tarief voor broers of zussen en halfbroers en halfzussen

Ook hier bestaan er wezenlijke verschillen in de tariefberekening naargelang het gewest.

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven in % per gewest en per schijf van het erfdeel in euro:

Vlaams Gewest Brussels Gewest Waals Gewest
Schijf erfdeel Tar. Schijf erfdeel Tar. Schijf erfdeel Tar.
0 tot 75.000 30% 0 tot 12.500 20% 0 tot 12.500 20%
75.001 tot 125.000 55% 12.501 tot 25.000 25% 12.501 tot 25.000 25%
Boven 125.000 65% 25.001 tot 50.000 30% 25.001 tot 75.000 35%
    50.001 tot 100.000 40% 75.001 tot 175.000 50%
    100.001 tot 175.000 55% boven 175.000 65%
    175.001 tot 250.000 60%    
    boven 250.000 65%