Tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden

Inleidend...

 

Kinderen

Erfgenamen in rechte lijn zijn: de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, ouders, grootouders, overgrootouders van de overledene.
Voor adoptiekinderen gelden speciale regels. Ze genieten soms wel en soms niet van de hierna vermelde tarieven.

 

Stiefkinderen, zorgkinderen, opvangouders, pleegvoogdij

Wedersamengestelde gezinnen komen almaar vaker voor. De successiewetgever besteedt ook aandacht aan hen. In bepaalde gevallen genieten ze dezelfde lage tarieven als die voor ‘gewone’ kinderen. De regels zijn zeer complex.

 

Echtgenoten

Met de uitdrukking ‘echtgenoot’ verwijzen we naar zowel de mannelijke als de vrouwelijke huwelijkspartner. Vaak betaalt de langstlevende echtgenoot de erfbelasting op een erfdeel in vruchtgebruik. Volgens het Belgisch wettelijk erfrecht erft de langstlevende echtgenoot in principe de hele nalatenschap in vruchtgebruik.

Voor de berekening van de waarde van dit vruchtgebruik verwijzen we naar de gelijknamige subrubriek 'Berekening waarde vruchtgebruik'.

 

 

Vlaams Gewest Brussels Gewest Waals Gewest
Schijf erfdeel Tar. Schijf erfdeel Tar. Schijf erfdeel Tar.
0 tot 50.000 3% 0 tot 50.000 3% 0 tot 12.500 3%
50.000 tot 250.000 9% 50.000 tot 100.000 8% 12.500 tot 25.000 4%
Boven 250.000 27% 100.000 tot 175.000 9% 25.000 tot 50.000 5%
    175.000 tot 250.000 18% 50.000 tot 100.000 7%
    250.000 tot 500.000 24% 100.000 tot 150.000 10%
    boven 500.000 30% 150.000 tot 200.000 14%
        200.000 tot 250.000 18%
        250.000 tot 500.000 24%
        Boven 500.000 30%
 

Samenwonenden

Ongehuwde samenwonenden kunnen ook genieten van de interessante, lagere successietarieven die gelden tussen gehuwden. De voorwaarden verschillen sterk van gewest tot gewest. In de volgende rubrieken maken we een onderscheid naargelang het gewest.

 
 

De kinderen...

Let op, het gaat altijd om bloedverwantschap. Uw schoondochter of - zoon is geen kind van u voor de erfbelasting. Een schoonkind is een ‘vreemde’ en komt in de hoogste tariefschijven terecht.