Schenkingen in rechte lijn tussen echtgenoten en samenwoners

Tariefstructuur

Schijven                                  Rechte lijn tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden
0,01 tot 12.500 € 1%
12.500 tot 25.000 € 2%
25.000 tot 50.000 € 3%
50.000 tot 100.000 € 5%
100.000 tot 150.000 € 8%
150.000 tot 200.000 € 14%
200.000 tot 250.000 € 18%
250.000 tot 500.000 € 24%
Daarboven 30%

Het bijzonder tarief voor de schenking van de bouwgrond wordt verlaagd met 2%, en dit tot de schijf van € 150.000. Boven de € 150.000 veranderen de tarieven niet.