Het familiebedrijf: gunstregeling onder voorwaarden

Als een ondernemer onverwacht sterft, is dat een zware klap voor het familiebedrijf. Vaak ontbreekt een successieregeling, waardoor de opvolging een zware dobber wordt. Gelukkig kunnen de erfgenamen onder bepaalde voorwaarden profiteren van een gunstregeling. Ze betalen dan een gunsttarief of zijn soms zelf vrijgesteld van de erfbelasting.

 

Elk gewest werkte een bijzondere gunstregeling uit. In Vlaanderen en Wallonië kan het familiebedrijf vererfd worden tegen 3% of 7%, in Wallonië aan 0% en in  Brussel tegen 3%. Er zijn wel een aantal voorwaarden, zowel vóór als na het overlijden.

De drie gewestelijke regelingen verschillen sterk van elkaar. Ga eerst na welke regels op uw onderneming van toepassing zijn. Dat hangt af van de hoofdverblijfplaats van de overledene: waar woonde die het langst in de vijf jaar voor zijn sterfdag?

De fiscale gunstregeling voor het familiebedrijf is zeer complex. U gaat hierover best op visite bij Uw notaris, vergezeld van Uw accountant of boekhouder. De details kunnen heel belangrijk zijn in deze materie.

Bij de notaris

  • Stel, een bedrijfsleider komt te overlijden. Betalen zijn kinderen dan erfbelastingen op de waarde van het bedrijf? Niet noodzakelijk, zo blijkt; maar dan moet je je wel aan bepaalde voorwaarden houden. De notaris zet ze op een rijtje.