De schenking: het paradepaardje van de successieplanning

Sinds enkele jaren zijn de gewesten exclusief bevoegd voor schenkingsrechten.
Gevolg: de tarieven van de schenkingsrechten verschillen in het Vlaams, Brussels en Waals Gewest. Het ‘localisatiecriterium’ bepaalt welk gewestelijk fiscaal regime van toepassing is. De regel is eenvoudig. De fiscale woonplaats van de schenker is het enige relevante criterium.

 

Spelen dus geen enkele rol: de plaats van het notariskantoor waar de schenkingsakte getekend wordt, de woonplaats van de begiftigde of de plaats waar het geschonken roerend of onroerend goed zich bevindt.

De fiscale woonplaats van de schenker wordt beoordeeld in een tijdskader van vijf jaar die aan de schenking voorafgaan. Woonde de schenker in de vijf jaar voor de schenking in meerdere gewesten? Dan telt het gewest waar hij het langst gewoond heeft.