De aangifte van uw nalatenschap

De erfbelasting (dus de successierechten en de rechten van overgang bij overlijden) wordt vereffend op basis van de aangifte van nalatenschap. Is de overledene geen rijksinwoner? Dan is de aangifte alleen verplicht als hij onroerende goederen in België nalaat.

 

De termijn van indiening is afhankelijk van de plaats van overlijden van de erflater. De termijn bedraagt:

  • 4 maanden, als het overlijden plaatsvond in België;
  • 5 maanden, als het overlijden plaatsvond in een ander Europees land;
  • 6 maanden, als het overlijden plaatsvond in een niet-Europees land.

Leef de aangiftetermijn strikt na. Laattijdige indiening veroorzaakt fiscale boetes.

 

Praktisch: de erfbelasting betalen

U hebt zes maanden tijd om de erfbelasting te betalen, als het overlijden in België plaatsvond. De termijn begint te lopen vanaf het overlijden. Stierf de erflater in een ander EU-land of een niet-EU-land? Dan bedraagt de termijn respectievelijk zeven en acht maanden.

De erfbelasting wordt normalerwijze in geld betaald. Om een exodus van het Belgische kunstpatrimonium te vermijden, kunt u sinds enkele jaren - onder bepaalde voorwaarden - betalen met kunstwerken.

 

Bij de notaris

  • Stel dat uw vader komt te overlijden. Als kind moet u erfbelastingen betalen op de bezittingen van uw vader. Wat houdt zo'n aangifte van een nalatenschap precies in? De notaris legt uit.
 
 

Laattijdige indiening veroorzaakt fiscale boetes.