Fiscaal vriendelijk (st)erven. Hoe zit onze erfbelasting in elkaar.

Sommigen noemen de erfbelasting een instrument van sociale rechtvaardigheid. Ze spreken over solidariteit in één land tussen mensen die niet dezelfde kansen kregen. Maar de belastingplichtige ziet het anders.

Voor hem is de erfbelasting een vermogensbelasting. Niet meer of minder. En dus niet erg geliefd. Hebben we tijdens ons leven de staatskas al niet genoeg gestijfd? Niet verwonderlijk dus dat de Belg fiscaalvriendelijke manieren zoekt om zijn erfenis door te geven.

 

Fiscale successieplanning betekent niet: erfbelasting ontduiken. Het gaat niet over illegale praktijken, bedrog of fraude. Successieplanning tracht via legale technieken de erfbelasting zo laag mogelijk te houden. Het fiscaal jargon spreekt over ‘de toegelaten keuze van de minst belaste weg’. Maar de fiscus wil dat u het niet al te bont maakt en voerde daarom een anti-rechtsmisbruikbepaling in (zie later).