De bedrijfsschenking

In Vlaanderen kan men onder bepaalde voorwaarden een bedrijf schenken aan een tarief van 0%.

De voorwaarden om van de vrijstelling van schenkingsrechten te genieten zijn de volgende:

  • Een schenking van de volle eigendom, de blote eigendom of het vruchtgebruik van goederen.
  • De schenking moet gebeuren tussen bedrijven met een familiaal karakter: 'een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwactiviteit, of een vrij beroep, dat door de schenker/erflater of zijn echtgenoot/samenwonende, al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd of uitgeoefend' (een reële economische activiteit).
  • De schenking moet bestaan uit activa (machines, cliënteel, bedrijfsgebouwen…) die door de schenker, zijn echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende beroepsmatig in de familiale onderneming zijn geïnvesteerd.
  • Uitzondering: onroerende goederen die hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend kunnen niet het voorwerp van een schenking uitmaken.
 

Voor vennootschappen geldt een aparte regel: 30% of 50% van de aandelen (al naargelang het betrokken aantal families) moeten in volle eigendom aan de schenker of/en zijn familie toebehoren.

 

Indien een ondernemer overlijdt zonder een schenking te hebben gedaan, gelden de gunstige successietarieven van 3% en 7%. Het gaat dan immers niet om een schenking van een familiaal bedrijf maar om een vererving.