Gunsttarief bij schenking van de Brusselse gezinswoning

In Brussel geldt een verlaagd tarief voor de schenking van de gezinswoning. Anders dan de gunstregeling voor bouwgrond in Vlaanderen is deze Brusselse regeling niet beperkt in tijd. Er hoeft dus niet voor een welbepaalde datum geschonken te worden.

Het verlaagd tarief geldt enkel voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijke samenwonenden.

Volgende tariefschaal is van toepassing:

 

Gedeelte van de schenking van EUR tot inbegrepen EUR Rechte lijn, tussen echtgenoten, tussen (wettelijk) samenwonenden
0,01 - 50.000 2 % (i.p.v. 3 %)
50.000,01 - 100.000 5,3 % (i.p.v. 8 %)
100.000,01 - 175.000 6 % (i.p.v. 9 %)
175.000,01 - 250.000 12 % (i.p.v. 18 %)
250.000,01 - 500.000 24 %
Boven 500.000 30 %
Tabel: In rechte lijn (grootouders-ouders-kinderen) en tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden

Een vergelijking van de bovenstaande percentages met de normaal gangbare schenkingspercentages voor schenkingen van onroerend goed in het Brussels Gewest leert dat het tarief tot € 250.000, met een derde wordt verlaagd. Boven dit grensbedrag gelden de normale schenkingsrechten.