Schenkingstarieven in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Sinds 9 maart 2005 worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - zoals in Vlaanderen - verschillende schenkingstarieven gehanteerd voor de schenking van roerende en onroerende goederen.

 

In Brussel kunnen de samenwonenden onder bepaalde voorwaarden ook genieten van dezelfde tarieven als deze die gelden tussen echtgenoten.

De wettelijke samenwonenden komen daarvoor in aanmerking. Dit betekent dat men een verklaring van wettelijke samenwoning moet afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. Anders dan in Vlaanderen vallen in Brussel de feitelijke samenwonenden dus uit de boot! Zij worden bij een schenking nog steeds belast aan het tarief 'vreemden'.

 

Onroerende goederen

De huidig geldende tarieven - lees: per 1 juli 2016 - voor de schenking van onroerende goederen in Brussel, zien er als volgt uit:

 

Gedeelte van de schenking van EUR tot inbegrepen EUR Rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijke samenwonenden
0 - 150.000 3 %
150.000,01 - 250.000 9 %
250.000,01 - 450.000 18 %
Boven 450.000 27 %
    Tabel: In rechte lijn (grootouders-ouders-kinderen) en tussen echtgenoten en
                                               tussen wettelijke samenwonenden

 

 

Gedeelte van de schenking van EUR tot inbegrepen EUR tussen alle andere personen
0 - 150.000 10 %
150.000,01 - 250.000 20 %
250.000,01 - 450.000 30 %
Boven 450.000 40 %
                                   Tabel: Tussen alle andere personen  

De opmerking die we hiervoor formuleerden bij de bespreking van de Vlaamse onroerende schenking inzake de progressiviteit van de schenkbelasting in functie van de bloedverwantschap tussen schenker en begiftigde, geldt hier ook.

 

Roerende goederen

De huidige geldende tarieven - lees: per 1 juli 2016 - voor de schenking van roerende goederen in Brussel, zien er als volgt uit:

 

In rechte lijn, tussen echtgenoten of wettelijke samenwonenden In alle andere gevallen
3 % 7 %
 

Merk op dat de schenkingstarieven voor roerende goederen 'vlakke' tarieven zijn en dus van toepassing zijn ongeacht de waarde van het geschonken roerend goed!