Registratieplicht bij schenkingen

De schenking van in België gelegen onroerende goederen dient steeds voor een notaris te gebeuren. De notaris is verplicht om de akte binnen de vijftien dagen te laten registreren. Op dat ogenblik moet een belasting betaald worden, de schenkingsbelasting genaamd. Dit is ook het geval indien u roerende goederen schenkt bij authentieke akte voor een Belgische notaris.

 

Schenkt u roerende goederen en opteert u voor een alternatieve schenkingsvorm zoals een handgift, een vermomde of onrechtstreekse schenking dan is de registratie in België niet verplicht. Dergelijke alternatieve, belastingvrije schenking kan evenwel fiscaal nadelig uitdraaien op het vlak van de erfbelasting wanneer de schenker komt te overlijden binnen de drie jaar na de schenking. Bovendien is het bij de toepassing van sommige van deze alternatieve technieken niet mogelijk om bepaalde modaliteiten (voorwaarden) aan de schenking te koppelen.