Schenking en erfenis

In welke mate heeft een schenking door de ouders tijdens hun leven gedaan aan een of meerdere van hun kinderen achteraf gevolgen op de erfrechten van deze kinderen en de vereffening-verdeling van de ouderlijke erfenis?
Dit zal afhangen van de manier waarop de schenker aan zijn toekomstige erfgenaam heeft geschonken.

 

Twee manieren

Men kan immers op twee manieren aan een erfgenaam schenken:

In ons recht bestaat een vermoeden dat iedere schenking op voorschot van erfenis is. Wil men een schenking buiten erfdeel doen, dan moet men dit expliciet zeggen.