Schenken met voorwaarden

Men kan zuiver en eenvoudig schenken, dus zonder aan de begiftigde bepaalde lasten of voorwaarden op te leggen. In de notariële praktijk wordt evenwel vaak geschonken onder voorwaarden. Motieven van diverse aard verantwoorden in sommige gevallen inderdaad het begeleiden van de schenking met welbepaalde modaliteiten. Zo zijn sommige schenkers bang 'zich uit te kleden voor het slapengaan'. Ze wensen daarom een controle en vooral inkomstenbehoud te organiseren met betrekking tot de weggeschonken goederen. Anderen willen de begiftigde beschermen tegen zichzelf (bv. verspilzucht).

 

Bij het uitwerken van schenkingsvoorwaarden kan de notaris veel kanten op. Er is wel voor elk wat wils en schenkingen kunnen perfect op maat gemaakt worden.