De handgift

Een handgift is een vormvrije schenking die geldig tot stand komt door de materiële overhandiging van het geschonken goed door de schenker aan de begiftigde.

Let op: omdat voor dit type van schenking de materiële overdracht zo cruciaal is, kunnen slechts bepaalde goederen het voorwerp van een handgift uitmaken.
Komen hiervoor in aanmerking: cash geld, meubilair, juwelen, kunstvoorwerpen, … met andere woorden enkel welbepaalde materiële roerende goederen of goederen waarvan het recht in de titel is geïncorporeerd. Zo kunnen bv. aandelen op naam van een bvba, nv of cvba nooit het voorwerp van een handgift uitmaken.

 

Strikt gezien is de opmaak van een schriftelijk document niet noodzakelijk bij handgift.

Deze komt immers juridisch perfect rechtsgeldig tot stand door de loutere materiële overhandiging. In de praktijk is het  wel aan te raden om een geschreven bewijs van de handgift op te maken. Het gebeurt vaak dat, na de dood van de schenker, de erfgenamen zich keren tegen de begunstigde van de handgift en juridische gevechten voeren voor de rechtbank. Ze gaan ervan uit dat de begunstigde de goederen niet geschonken heeft gekregen maar wel op een sluikse, onrechtmatige wijze afhandig heeft gemaakt van de overledene tijdens zijn leven. Om dit te vermijden is het raadzaam toch een geschreven document van de handgift op te stellen. Uw notaris kan u hierbij helpen!

 

Opmaak van een geschrift ook fiscaal van belang

De opmaak van geschreven handgiftdocumenten kan ook vanuit fiscaal oogpunt van belang zijn. Het kan toelaten te bewijzen dat de handgift meer dan drie jaar voor het overlijden plaatsvond, waardoor men geen erfbelasting moet betalen. (zie verder “de belastingvrije schenking binnen drie jaar voor overlijden”).

Bovendien kunnen de handgiftdocumenten bij een plotse ziekte van de schenker binnen de drie jaar na de handgift gebruikt worden om nog snel de lage schenkingsbelasting op roerende goederen te vereffenen en zo uit de hogere successietarieven te blijven (zie verder “de schenkingbelasting”).