Alternatieve schenkingstechnieken

De schenking via notariële akte wordt een rechtstreekse schenking genoemd. Hoewel de notariële akte in principe op straffe van nietigheid is voorgeschreven, worden in ons recht ook een aantal alternatieve schenkingstechnieken voor roerende goederen aanvaard. Onroerende goederen moeten steeds via notaris geschonken worden.

In de praktijk wordt soms toevlucht gezocht tot een van deze technieken met het oog op belastingbesparing.

 

Op deze alternatieve methodes drukken immers in principe geen belastingen (schenkingsrechten). Toch is voorzichtigheid geboden. Uit de rechtspraak blijkt dat het vooral deze technieken zijn die vaak aanleiding geven tot juridische discussies achteraf.
Bovendien misloopt de schenker in bepaalde gevallen het beoogde effect, namelijk belastingbesparing. Wanneer de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, dan moet er op de geschonken goederen toch nog erfbelasting betaald worden, wat in principe niet het geval is bij een notariële schenking.

 

Bij de notaris

  • U hebt tijdens uw leven een mooie spaarpot opgebouwd. U hebt geen kinderen en wil dat uw vermogen later naar uw broer of diens kinderen gaat. Om te vermijden dat ze torenhoge erfbelastingen moeten betalen, kunt u een deel van uw geld wegschenken tijdens uw leven.De notaris vertelt welke techniek u hiervoor het best gebruikt.
 
 

Een gouden raad...

Wanneer u overweegt een van de alternatieve schenkingstechnieken toe te passen, is het raadzaam dit vooraf even met uw notaris te bespreken. Het gaat soms immers om zeer complexe methoden, zodat de kleinste misstap aanleiding kan geven tot latere juridische betwistingen of fiscaal onheil!