Wie kan een testament ontvangen?

Minderjarigen of onbekwaamverklaarden kunnen in principe wel erven. Daarentegen belet de wet sommige personen om bij testament te erven. Zo zal iemand die nog niet verwekt is op het ogenblik van het overlijden van de erflater niet kunnen erven.
Een ongeboren kind dat levensvatbaar geboren wordt, kan wél erven.

Bovendien kunnen de dokters en apothekers die een persoon hebben verzorgd tijdens zijn ziekte, ook niet aangeduid worden in een testament. Deze mensen hadden immers een bijzondere band met de zieke persoon, waardoor de kans op beïnvloeding groter is.