Wie kan een testament maken?

Iedereen die gezond van geest is, door de wet niet onbekwaam verklaard en de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, kan zelf bepalen hoe na zijn overlijden zijn goederen zullen verdeeld worden. Een minderjarige van 16 jaar zal slechts een legaat kunnen maken over maximum de helft van de goederen waarover hij beschikt. En als zijn beide ouders nog leven, zelfs maar over een vierde van zijn vermogen. Vanaf 18-jarige leeftijd kan elke persoon over het geheel van zijn goederen beschikken. Een hoge leeftijd speelt geen rol.
Methusalem in de gezegende leeftijd van 110 lentes, kan perfect een testament maken, indien hij maar gezond van geest is.
Of hij dezelfde gezondheid van geest zal hebben de dag van zijn overlijden maakt niets uit.