Het Centraal Register van Testamenten (CRT)

Een testament is een strikt persoonlijke akte

Zo kunnen echtgenoten geen gezamenlijk testament maken.
Ieder stelt op een afzonderlijk blad zijn uiterste wilsbeschikking op.
Zij mogen wel samen voorzien in een contractuele erfstelling (zie verder).

Inschrijving in het Centraal Register van Testamenten (CRT)

Hier worden alle gegevens van openbare, internationale en eigenhandige testamenten bijgehouden. Indien een testament bij een notaris in bewaring wordt gegeven, wordt dit ingeschreven in het CRT. In dit register worden de identiteit van de testamentmaker, de naam van de notaris en de datum van de akte opgenomen.
Uiteraard blijft de inhoud van het testament geheim zolang de erflater leeft; ook kan men niet te weten komen of iemand al dan niet een testament gemaakt heeft.
Na het overlijden wordt het CRT geraadpleegd, mits voorlegging van een overlijdensakte of enig andere document dat het overlijden bewijst, kan men meedelen of er al dan niet een testament bestaat.

Registratie zal eveneens plaatsvinden in geval van gedeeltelijke of volledige herroeping of nadat wijzigingen werden aangebracht aan een reeds vroeger geregistreerd testament.

 

Consultatie van het CRT

Momenteel bestaan er 3 verschillende manieren voor particulieren om een overleden persoon op te zoeken in het C.R.T:
1. De particulier kan contact opnemen met een notaris, die verder het nodige zal doen.
2. De particulier kan ook persoonlijk naar de Dienst CRT komen, met in de hand een kopie van de overlijdensakte van de overledene, of een ander document dat het overlijden bewijst van de persoon die opgezocht moet worden in het CRT. Het bewijs van de opzoeking zal daarna direct afgegeven worden aan de aanvrager.
3. De particulier kan een aanvraag tot opzoeking versturen (per post, fax of email) naar de Dienst CRT, samen met een kopie van de overlijdensakte of een ander document dat het overlijden van de persoon bewijst die opgezocht dient te worden in het CRT:
- per post: Bergstraat 30-34, 1000 Brussel
- per fax: 02/505.08.56
- per E-mail: crt@fednot.be
Door op deze link te klikken opent u een e-mail die al vooringevuld is voor uw gemak.

Het bewijs van de opzoeking zal daarna terug gezonden worden naar de aanvrager per post, fax of Email.