Voorbeelden van testamenten

Al naar gelang van de inhoud, onderscheiden wij:

 

een beschikking over al de goederen die de erflater bij zijn overlijden nalaat: een algemeen legaat;
".. stel aan als mijn algemene legataris, mijn goede vriendin ....
Antwerpen, 1 februari 2016.
(handtekening)

 

een beschikking over een gedeelte van de goederen, roerend of onroerend: een legaat onder algemene titel;
" ... laat al mijn meubelen na aan mijn goede vriend ....
Brussel, 1 februari 2016.
(handtekening)

 

een beschikking over een bepaald goed: een bijzonder legaat;
”... geef mijn appartement te Kortrijk, Markt 7 aan ....
Hasselt, 1 februari 2016.
(handtekening)

 

een combinatie is uiteraard mogelijk.

Ook kan een vertrouwenspersoon aangewezen worden als uitvoerder van het testament.
Bepaalde schikkingen kunnen worden voorzien, zoals voor de kerkdienst, de begrafenis, de crematie, enz.