De ongehuwde of niet meer gehuwde erflater

Met kinderen

  • Deze erven de hele nalatenschap.

Zonder kinderen, maar wel met:

  • ouder(s) en broer(s) en/of zuster(s): vader en/of moeder krijgen ieder 1/4 in volle eigendom. De overige 3/4 of 2/4 gaan naar de broers en zusters;
  • ouders (geen broers en/of zusters in leven): vader en moeder krijgen alles;
  • broers en zusters en/of kinderen van vooroverleden broers en/of zusters: deze erven de hele nalatenschap;
  • andere familieleden tot en met de vierde graad: deze erven de hele nalatenschap.