Moet u een erfenis aanvaarden?

Niet noodzakelijk. De wet laat u de keuze tussen:

  • zuiver te aanvaarden;
  • te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving;
  • te verwerpen.
 

Bekwame erfgenamen zullen in principe de nalatenschap zuiver aanvaarden.
Dit houdt in dat zij de erfenis ontvangen, maar ook instaan voor de betaling van alle schulden.
Overtreffen deze laatste het actief, dan zullen zij moeten bijleggen.

Wanneer vooraf niet geweten is of er nog schulden zijn, aanvaardt u het best onder voorrecht van boedelbeschrijving.
Dit is een welbepaalde procedure, waarbij men nooit méér schulden zal moeten betalen dan het actief dat men erft.
In het men weet dat er massa's schulden zijn, dan verwerpt men de nalatenschap best meteen.

 

"Aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving" en "verwerpen" gebeurt bij een notaris naar uw keuze.

Bezin eer u begint: zodra men de nalatenschap aanvaard, kan men in principe niet meer verwerpen en als de erfenis werd verworpen kan men niets meer ontvangen uit deze nalatenschap.