Kunnen wij onze erfgenamen zelf kiezen?

Niet altijd. De wet voorziet dat een bepaald gedeelte van de nalatenschap moet voorbehouden of gereserveerd worden voor de echtgenoot, kinderen, klein-, achterkleinkinderen, ouders, groot- of overgrootouders.

Zo kunnen ouders hun kinderen niet volledig onterven.
Indien men geen kinderen heeft en niet gehuwd is, genieten de ouders eveneens van een reserve. 

Indien men geen kinderen heeft en gehuwd is, genieten de ouders eveneens van een reserve, behoudens het bestaan van een testamentaire beschikking of contractuele erfstelling in het huwelijkscontract in het voordeel van de langstlevende echtgenoot.

 

Verschillende categorieën erflaters

De omvang van de reserve wordt bepaald in functie van de erfgenaam.

Over het gedeelte van de nalatenschap dat niet gereserveerd moet worden, kan de erflater volledig vrij beschikken.
Welke schikkingen kan men treffen?