Hoeveel kost erven?

Heeft u geërfd van een erflater die zijn woonst in België had, dan zult u erfbelastingen moeten betalen. Op basis van een aangifte van nalatenschap zal de ontvanger de verschuldigde rechten berekenen en het aandeel van elke erfgenaam of legataris (dit is de persoon die iets verwerft krachtens een testament) bepalen.

 

In het algemeen kan men stellen dat het tarief verhoogt naar gelang van het bedrag en verschilt naar gelang van de graad van verwantschap.

Om het juiste tarief te kennen moet worden nagegaan in welk gewest de erflater in de laatste 5 jaar het langst zijn woonplaats had. De toepasselijke regels verschillen immers voor het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.