Formaliteiten na het overlijden

Kort na het overlijden van de erflater neemt u het best contact op met de notaris.
Via opzoekingen bij het CRT of bij het registratiekantoor, zal hij nagaan of het voorgelegde testament wel degelijk het juiste is.
Er kunnen immers verschillende testamenten in omloop zijn, testamenten die mogelijks elkaar aanvullen, maar eventueel elkaar ook kunnen tegenspreken of uitsluiten.

 

Het testament (of de testamenten) dat bruikbaar is, zal een aparte weg volgen al naar gelang van de vorm waarin het is opgemaakt:

  • van een openbaar testament zal door de notaris die het heeft opgemaakt of door zijn opvolger binnen de vier maanden een uitgifte ter registratie aangeboden worden;
  • een eigenhandig testament wordt overhandigd aan de notaris, die daarvan een akte opmaakt waaraan het eigenhandig testament zal gehecht worden;
  • een internationaal testament berust reeds in een verzegelde omslag bij de notaris en zal door hem geopend worden nadat hij op de hoogte werd gebracht van het overlijden.

de beschikkingen die het inhoudt:
na de formaliteiten van registratie, aanbieding of opening, is het nog mogelijk dat er een afgifte of een inbezitstelling moet gevraagd worden. Dit kadert in de verdere afwerking van het notarieel dossier.