Het wettelijk huwelijkstelsel

Elk gehuwd paar is onderworpen aan een huwelijksvermogensstelsel.
Het is voor een goede rechtsgang ondenkbaar dat er echtparen zouden bestaan voor wie niet uitgemaakt kan worden of een goed nu aan n van de echtgenoten of aan beiden toebehoort. Daaromzijn echtgenoten die geen huwelijkscontract gesloten hebben, vanaf de dag van hun burgerlijk huwelijk onderworpenaan het wettelijk stelsel.

Het wettelijk stelsel verdeelt de goederen van de echtgenoten in drie vermogens:

  • het eigen vermogen van de ene echtgenoot
  • het eigen vermogen van de andere echtgenoot
  • het gemeenschappelijk vermogen

Erg vereenvoudigd kan men zeggen dat het wettelijk stelsel door vier basisregels beheerst wordt.

1. Eigen zijn alle goederen die men bezit vr het huwelijk, bv. de auto van de ene echtgenoot, de gelden op zijn spaarrekening, de bouwgrond die hij aankocht vr het huwelijk, het erfdeel dat de andere echtgenoot reeds bezit ten gevolge van het overlijden van zijn vader vr het huwelijk, het kapsalon dat hij reeds uitbaatte bij het aangaan van het huwelijk. Ook eigen blijven de schulden die men reeds had vr het aangaan van het huwelijk.

2. Eigen zijn alle goederen verworven via een nalatenschap of via een schenking. Ook de schulden die drukken op erfenissen of schenkingen, zijn eigen schulden.

3. Gemeenschappelijk zijn alle inkomsten, zowel beroepsinkomsten (lonen, wedden, werkloosheidsuitkeringen,…) als inkomsten uit eigen goederen. Voorbeelden van inkomsten uit eigen goederen:

  • huurgelden van een eigen woning, bv. van de woning die gerfd werd;
  • intresten van effecten die men reeds vr het huwelijk bezat.

4. Gemeenschappelijk zijn alle goederen waarvan niet kan bewezen worden dat ze de eigendom zijn van n van de echtgenoten.
Alle gemeenschappelijke goederen vormen samen het gemeenschappelijk vermogen.

Bij de notaris

  • U wil trouwen zonder huwelijkscontract. Dan valt u automatisch onder het wettelijk stelsel. Wat houdt zo'n wettelijk stelsel precies in? En hoe worden de bezittingen verdeeld bij een echtscheiding of bij overlijden van n van de partners?De notaris legt uit.

25 maart 2009 / De keuze van een huwelijkstelsel
(Bij de notaris - Kanaal Z)